Tijekom ljeta nastavljaju se naši klasični sportski treninzi. S obzirom na manji broj djece koja treniraju preko ljeta, trenira se u dvije grupe, PONEDJELJKOM i SRIJEDOM, za djecu od 3 do 6 godina, 18:00 – 18:45, a za djecu od 6 – 10 godina, 19:00 – 20:00 h.