Sportski rođendani – 0915152072 (Vanja)

Sportski program- 0992922220 (Nikola)

E-mail : sportska.akademijasparta@gmail.com

Facebook: Sportska akademija Sparta Split

Instagram: Sportska akademija Sparta

Youtube: Sportska akademija Sparta