Naš glavni centar nalazi se na Pujankama u Tijardovićevoj 2, naš ulaz je poseban ulaz sa boka zgrade. Tu primamo djecu od dvije do dvanaest godina. Spartina grupa postoji i u Osnovnoj školi Brda, za djecu od sedam do dvanaest godina. U nastavku se nalazi vide s uputama kako do našeg centra na Pujankama.