U nogometnoj aktivnosti razvijaju se timski duh i fair play, dijete ima priliku za socijalizacijom te razvojem kolegijalnosti. Od motoričkih vještina tu su koordinacija, brzina i agilnost.