Osjećaj sigurnosti usko je povezan sa samopouzdanjem. Nužan je da bi se živjelo sretno i zadovoljno, a ponekad je potrebno izboriti se za njega i obraniti ga. Među mladima je pogotovo tako, u dobi u kojoj dolazi do formiranja identiteta, postoje mladi ljudi koji ga pokušavaju oblikovati gazeći druge. Stoga je velika prednost ići kroz mladenaštvo sa znanjem samoobrane. Škola samoobrane održava se LJETI u terminima PONEDJELJKOM i SRIJEDOM, 20:00 – 21:00. Prijave primamo na 099/292 – 2220 i na mail sportska.akademijasparta@gmail.com.